Privacy Statement

In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die wij verzamelen en op welke wijze wij deze verwerken.

Contactgegevens:
Middelbroekweg 29
2675 KB Honselersdijk
https://www.termeuleninkoopservice.nl/

Wij hanteren de volgende uitgangspunten betreffende de AVG.

Rechtmatigheid en transparantie

Persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. Wij slaan alleen de gegevens op die wij nodig hebben en de gegevens zijn altijd inzichtelijk voor de betreffende persoon.

Doel

Termeulen Inkoop Service (TIS) verwerkt persoonsgegevens alleen met een rechtvaardige grondslag. Dit houdt in dat we uw gegevens alleen gebruiken voor het doel waar ze voor verzameld zijn. Van onze klanten verzamelen wij de volgende gegevens:

• Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
• E-mailadres
• Afleveradres-Financiële gegevens voor het afrekenen van de producten (IBAN, Swift, bankrekeningnummer)
• KvK
• BTW nummer

Met als doel

• Contact onderhouden met onze klanten
• Gegevens van de gekochte producten digitaal versturen
• Gekochte producten op de juiste locatie afleveren
• Op de juiste manier afrekenen
• Informatie en/of uitnodigingen versturen betreffende relevante bedrijfsactiviteiten

Van leveranciers verzamelen wij de volgende gegevens:

• Naam, adres, vestigingsplaats, telefoonnummer
• E-mail, en EKT-adres
• Contactpersonen
• Financiële gegevens voor het afrekenen van de producten (IBAN, Swift, veilingnummer)

Met als doel:

• Contact onderhouden met onze leveranciers
• Bestellingen doen
• Gegevens van de gekochte producten digitaal ontvangen
• Betaling op de correcte manier en naar het juiste rekeningnummer
• Voldoen aan de wettelijke verplichtingen
• Informatie en/of uitnodigingen versturen betreffende relevante bedrijfsactiviteiten

Dataminimalisatie

TIS streeft naar minimale gegevensverwerking. Wij slaan alleen gegevens op welke benodigd zijn voor het afgesproken doel, welke bovenstaand benoemd staan.

Grondslag

Wij verwerken uw persoonsgegevens vanwege de noodzakelijke voorwaarde om te voldoen aan de overeenkomst die wij met u als: klant hebben gesloten, met als doel het leveren van bloemen, planten en aanverwante producten. En leverancier hebben gesloten in verband met het leveren van producten en/of verlenen van diensten.

Bewaartermijn

TIS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de taken te kunnen uitoefenen en/of aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.

Integriteit

TIS gaat zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt door de daarvoor speciaal aangewezen medewerkers en worden alleen gebruikt voor het overeengekomen doel. TIS heeft de toegang tot deze gegevens beveiligd. Mocht er onverhoopt een data lek plaatsvinden, dan wordt de perso(o)n (en) die dit betreft, hiervan door ons onmiddellijk op de hoogte gesteld.

Delen met derden

In het geval van samenwerking met externe partijen, waarbij sprake is van gegevensverwerking van persoonsgegevens, maakt TIS afspraken over de eisen waar gegevensuitwisseling aan moet voldoen. U moet hierbij denken aan externe adviseurs of dienstverleners, de belastingdienst of toezichthoudende autoriteiten. Deze afspraken voldoen aan de wettelijke eisen.

Rechten van de betrokkenen

De rechten van de betrokkenen worden altijd in acht genomen:
• U heeft recht van inzage in hetgeen TIS van u heeft opgeslagen
• U heeft het recht om persoonsgegevens te laten wijzigen
• U heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen

Wijzigingen In het geval van wijzigingen op deze privacyverklaring, zullen wij u hierover via onze website op de hoogte houden.

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op: 13 April 2021

Mocht u op basis van bovenstaande privacyverklaring behoefte hebben om een aparte overeenkomst met ons af te sluiten of wilt u uw gegevens wijzigen? Neem dan contact met ons op via de email: info@termeuleninkoopservice.nl of per telefoon via: +31 (0)10 5213523

Disclaimer

De Termeulen Inkoop Service (TIS) website is gemaakt met absolute zorgvuldigheid.

Termeulen Inkoop Service aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, als gevolg van toegang tot deze website of die het gevolg kan zijn van een eventueel gebrek aan juistheid en / of volledigheid van de informatie zoals benoemd op de website. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van deze website, zoals prijzen, afbeeldingen etc.

De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd. Wijzigingen kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

TIS heeft het auteursrecht op de inhoud van deze site (alle tekst, afbeeldingen, geluiden en software). Niets van deze site mag door derden worden gekopieerd en / of gewijzigd.